پرسشنامه هویت اخلاقی – بلک و رینولدز (۲۰۱۶)

پرسشنامه هویت اخلاقی – بلک و رینولدز (۲۰۱۶)

به منظور سنجش هویت اخلاقی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و ابعاد خود اخلاقی و تمامیت اخلاقی می‌باشد که از پژوهش معتبر بلک و رینولدز (2016) استخراج [...]
پرسشنامه شرم و گناه اورث و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه شرم و گناه اورث و همکاران (۲۰۰۶)

این ابزار 8 سوالی توسط اورث و همکاران (2006) توسعه داده شده است و شرم و گناه را در تمامی موقعیتها برای زوجهاي در معرض طلاق می‌سنجد. این ابزار از دو خرده مقیاس شرم و گناه تشکیل شده است و شرم و [...]
پرسشنامه رضایت زوج ها افروز (۱۳۸۷)

پرسشنامه رضایت زوج ها افروز (۱۳۸۷)

به منظور سنجش رضایت زوج ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 110 گویه و ابعاد مطلوب اندیشی همسران، رضایت زناشویی، رفتارهای شخصی، رفتارهای ارتباطی و اجتماعی، [...]
پرسشنامه اهداف فردی – کاکس و کلینگر (۲۰۰۴)

پرسشنامه اهداف فردی – کاکس و کلینگر (۲۰۰۴)

این پرسشنامه ۱۰ سؤالی توسط کاکس و کلینگر در سال ۲۰۰۴ برای ارزیابی ساختار انگیزشی طراحی شده است و تکمیل آن در سه مرحله انجام میشود و شرکت کننده ها باید درجه بندی را بر اساس مقیاسی از ۰ تا ۱۰ در [...]
پرسشنامه رایگان تست فروید

پرسشنامه رایگان تست فروید

این تست 5 گویه ای روانشناسی توسط زیگموند فروید طراحی شده است. پاسخ هائی که شما می‌دهید، منعکس کننده احساسات نا خود آگاه شما می‌باشد. و به نحوی شخصیت پنهان شما را برایتان آشکار می‌کند. ترتیب [...]