پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین (۲۰۰۳)

پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین (۲۰۰۳)

ون داين و همكاران (2003) معتقدند سکوت، همیشه، دال بر رفتاری منفعلانه و در تضاد با آوا نیست. سکوت میتواند فعال، آگاهانه، عمدی و هدفمند باشد. این موضوع نکته مهمیاست چرا که ماهیت پیچیده و چندبعدی [...]
سیاهه رفتار اخلاقی سوانسون و هیل (۱۹۹۳)

سیاهه رفتار اخلاقی سوانسون و هیل (۱۹۹۳)

جهت ارزیابی رفتار اخلاقی می‌توان از سیاهه رفتار اخلاقی سوانسون و هیل (1993) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 15 گویه است كه نمره‌گذاری مقیاس در قالب مقیاس پنج درجه‌ای لیكرت (از همیشه= 1 تا هرگز=5) [...]
پرسشنامه سایش اجتماعی دافی (۲۰۰۲)

پرسشنامه سایش اجتماعی دافی (۲۰۰۲)

به منظور سنجش و ارزیابی متغیر تضعیف اجتماعی یا سایش اجتماعی در سطوح سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه و سه بعد رفتارهای با هدف ایجاد مانع در [...]
پرسشنامه رفتار انحرافی در سازمان گرویس (۲۰۰۰)

پرسشنامه رفتار انحرافی در سازمان گرویس (۲۰۰۰)

به منظور سنجش رفتار انحرافی در سازمان می توان از پرسشنامه توسعه داده شده توسط گرویس (2000) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه است و سه بعد رفتارهای مخرب اموال سازمان، اتلاف انرژی و اتلاف [...]
پرسشنامه اخلاق کار پتی (۱۹۹۰)

پرسشنامه اخلاق کار پتی (۱۹۹۰)

به منظور سنجش اخلاق کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و ابعاد دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی و روح جمعی و [...]
پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر (۲۰۰۲)

پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر (۲۰۰۲)

اخلاق حرفه‌ای را می‌توان به طور عام به مسئولیت‌پذیری فرد در زندگی شخصی، شغلی و سازمانی دانست که بر حسب هر یک از انواع مسئولیت‌پذیری، اخلاق شخصی، اخلاق حرفه‌ای و اخلاق سازمان تحقق می‌یابد و به طور [...]
پرسشنامه رفتار منطقی – شُرکی و وایتمن (۱۹۹۷)

پرسشنامه رفتار منطقی – شُرکی و وایتمن (۱۹۹۷)

به منظور سنجش رفتار منطقی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 37 گویه و ابعاد بزرگنمایی بدشانسی، فاجعه پنداری، کمالگرایی/شرم، گناه/تنبیه، پذیرش استقلال، نیاز [...]