پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان – جفری (۲۰۰۲)

پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان – جفری (۲۰۰۲)

یک مدیر کارآمد به اهداف بلند مدت یا توفیق بادوام دست می‌یابد. کافی نیست که واحد کاری در یک روز عملکرد بالا داشته باشد، بلکه باید قادر باشد که این عملکرد را همه روزه بدست بیاورد. محققان اثربخشی را [...]
پرسشنامه بهره وری کارکنان – اسدی (۱۳۸۰)

پرسشنامه بهره وری کارکنان – اسدی (۱۳۸۰)

بهره وری: حداکثر استفاده از منابع (به عنوان ورودی) در تولید کالا یا خدمات (به عنوان خروجی) یا حداکثر استفاده از عوامل تولید (کار، سرمایه، مواد اولیه، انرژی) (هومن و دیگران ۱۳۷۹).
پرسشنامه اثربخشی مدیران – هوتون و نک (۲۰۰۲)

پرسشنامه اثربخشی مدیران – هوتون و نک (۲۰۰۲)

اثربخشی مدیران: يك مدير كارآمد به اهداف بلند مدت يا توفيق بادوام دست مييابد. كافي نيست كه واحد كاري در يك روز عملكرد بالا داشته باشد، بلكه بايد قادر باشد كه اين عملكرد را همه روزه بدست بياورد. [...]
پرسشنامه اثربخشی سازمانی – هوی و فرگوسن (۱۹۸۵)

پرسشنامه اثربخشی سازمانی – هوی و فرگوسن (۱۹۸۵)

اثربخشی سازمانی یک مفهوم واحد و منفرد نیست، بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات متفاوتی می‌باشد. اثربخشی سازمانی روشی است که سازمان‌ها چگونگی تحقق موفقیت‌آمیز [...]
پرسشنامه بهره وری شرکت – لینتاری (۲۰۱۳)

پرسشنامه بهره وری شرکت – لینتاری (۲۰۱۳)

بهره وری شرکت به اندازه گیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت سهام، دارایی، سرمایه گذاری و غیره گفته می شود . بهره وري تركيبي از كارايي و اثربخشي است. بهره وري عبارتست از انجام درست [...]
پرسشنامه اثربخشی سازمانی – گلد و همکاران (۲۰۰۱)

پرسشنامه اثربخشی سازمانی – گلد و همکاران (۲۰۰۱)

اثربخشي سازماني يكي از مفاهيمي است كه در مديريت نوين توجه خاصي به آن شده است و اهميت اساسي در امر بهبود سازماني دارد. اولین دیدگاهی به نسبت به اثربخشی ارائه شد، بسیار ساده بود. اثربخشی به عنوان [...]