پرسشنامه اعتماد آفرینی – پاین (۲۰۰۳)

پرسشنامه اعتماد آفرینی – پاین (۲۰۰۳)

به منظور سنجش اعتماد آفرینی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه و سه بعد یکپارچگی (صداقت)، صلاحیت و قابلیت اعتماد (اتکا پذیری) می‌باشد که از پژوهش [...]
پرسشنامه اعتماد به سرپرست – پون (۲۰۰۶)

پرسشنامه اعتماد به سرپرست – پون (۲۰۰۶)

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد به سرپرست می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از منبع معتبر پون (2006) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر – اسکات (۱۹۸۱)

پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر – اسکات (۱۹۸۱)

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد کارکنان به مدیر می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از منبع معتبر اسکات (1981) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر

پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر

به منظور سنجش اعتماد کارکان به مدیریت می توان از پرسشنامه پژوهش وست و همکاران (2003) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می باشد. روایی و پایایی این ابزار در مطالعه ای در سال 1395 مورد تأیید [...]