پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک – دوستار (۱۳۷۸)

پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک – دوستار (۱۳۷۸)

تصمیم گیری استراتژیک: تصمیم گیری همواره به عنوان بخش جدایی ناپذیر از مدیریت (محجوب و همکاران، ۱۳۹۶). تصمیمات استراتژیک تصمیماتی هستند که از سوی مدیران عالی اتخاذ می شوند و نیازمند جذب منابع مادی [...]
پرسشنامه تفکر استراتژیک – جشنی آرانی (۱۳۹۳)

پرسشنامه تفکر استراتژیک – جشنی آرانی (۱۳۹۳)

تفکر استراتژیک: تفكراستراتژيك يعني شكل دادن و نظام دادن به آشفتگي ها است. يعني اينكه شخص با تفكرات استراتژيك قادر است در ذهن خود نظم و هماهنگي به وجود آورد و تفكرش را انسجام بخشد (مهربان، 1394). [...]
پرسشنامه خلاقیت سازمانی – آمابیل (۲۰۰۱)

پرسشنامه خلاقیت سازمانی – آمابیل (۲۰۰۱)

خلاقیت سازمانی: خلاقیت به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه‌ها و رهیافت های جدید افراد‌، می باشد. در واقع خلاقیت توانایی دیدن چیزها به صورت غیر‌معمولی و دیدن مشکلاتی که هیچ کس دیگر آنها را نمی‌بیند و [...]
پرسشنامه نوآوری باز – روتر و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه نوآوری باز – روتر و همکاران (۲۰۱۹)

نوآوری باز: نوآوری باز عبارت است از همکاری با سازمان‌ها یا شرکت‌های خارجی‌ای که دارای منابع دانشی هستند، که این منابع می‌توانند در جهت دستیابی به اهداف نوآورانه سازمان مفید واقع شوند (عیوض زاده و [...]
پرسشنامه گرایش کارآفرینانه – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه گرایش کارآفرینانه – توکلی (۱۳۹۴)

گرایش کارآفرینانه: گرایش کارآفرینانه یک عامل اساسی برای کسب مزیت رقابتی و عملکرد شرکت می باشد. تعریف شرکت با گرایش کارآفرینانه بر اساس میلر آن است که در نوآوری های بازاریابی محصول درگیر می شود، [...]
پرسشنامه گرایش کارآفرینانه – رضایی (۱۳۹۵)

پرسشنامه گرایش کارآفرینانه – رضایی (۱۳۹۵)

گرایش کارآفرینانه: گرایش کارآفرینانه را گرایش شرکت برای ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فرصت‌ها تعریف کرده اند (فرناندز میسا، آلگری ، 2014). از نظر [...]