پرسشنامه عملکرد نوآوری – هانگ و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه عملکرد نوآوری – هانگ و همکاران (۲۰۱۱)

عملکرد نوآوری: سابرامانیام و یوندت (2005)، نوآوری را شناسایی و استفاده از فرصت های جدید جهت ایجاد محصولات، خدمات یا فعالیت های کاری جدید تعریف می کنند. نوآوری تولید کالا و خدمات جدید مطابق با [...]
پرسشنامه خلاقیت سازمانی – دیک و متکالفه (۲۰۰۱)

پرسشنامه خلاقیت سازمانی – دیک و متکالفه (۲۰۰۱)

خلاقیت سازمانی عبارت است از ارتباط بین تصویر و اندیشیدن ایده‏ های نو و ارائه محصول، فرایند و خدمات نوآورانه است بعبارتی خلاقیت سازمانی واکنشی اکتسابی در برابر موقعیت است که از انرژی اطلاعات و [...]
پرسشنامه خلاقیت سازمانی – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه خلاقیت سازمانی – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

خلاقیت سازمانی: خلاقیت ایجاد ترکیبی از راه­حلها توسط افراد یا گروه­ ها در یک روش جدید تعریف می ­شود. در واقع خلاقیت شیوه ­هایي از تفکر است که باعث تولید ایده­ هاي جدید می­ شود (بائر و همکاران، [...]