پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی – بامبوئر و منگولد (۲۰۱۰) – ۶ گویه ای

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی – بامبوئر و منگولد (۲۰۱۰) – ۶ گویه ای

تبليغات دهان به دهان الكترونيكي به منزلة كليه ارتباطات غيررسمي مصرف كنندگان از طريق تكنولوژي مبتني بر اينترنت، در ارتباط با كاربرد يا ويژگي هاي كالاها يا خدمات خاص و يا فروشندگان آنها تعريف مي [...]
پرسشنامه تبلیغات شفاهی – گویت و دیگران (۲۰۱۰)

پرسشنامه تبلیغات شفاهی – گویت و دیگران (۲۰۱۰)

تبلیغات شفاهی، گفتگو درمورد محصولات و خدمات میان افرادی است که مستقل از شرکت عرضه کننده محصول یا خدمت هستند؛ این گفتگوها می تواند به صورت مکالمه‌های دوطرفه یا تنها توصیه‌ها و پیشنهادهای یک طرفه [...]