پرسشنامه رایگان آگاهی از ارزش کالا یا برند

پرسشنامه رایگان آگاهی از ارزش کالا یا برند

آگاهي از ارزش به عنوان نگراني و حساسيت فرد براي پرداخت قيمتهاي پايينتر به شرط رعايت برخي از محدوديتهاي كيفيتي تعريف ميشود. بدين معني كه مصرفكننده آگاه از ارزش، تمايل به خريد محصولاتي دارد كه [...]
پرسشنامه دلبستگی به برند- ژو و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه دلبستگی به برند- ژو و همکاران (۲۰۱۲)

تامسون و همكاران (2005) دلبستگی عاطفی به برند را "پیوندی پُراحساس بین شخص و برند" تعريف کرده اند که "با احساسات عمیقی از پیوند، محبت، شور و اشتیاق نمايان می شود. در واقع، اين مفهوم به پیوند عاطفی [...]
پرسشنامه عشق به برند – اسماعیل و اسپینلی (۲۰۱۲)

پرسشنامه عشق به برند – اسماعیل و اسپینلی (۲۰۱۲)

برند عبارت است از یک نام، اصطلاح، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از همۀ اینها، برایِ معرفی کالا یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان که موجب تمایز این کالاها و خدمات از کالاها و خدمات رقبا [...]
پرسشنامه عشق به برند – کارول و آهویا (۲۰۰۶)

پرسشنامه عشق به برند – کارول و آهویا (۲۰۰۶)

کارول و آهویا (2006) عشق به برند را وابستگیِ هیجانی یک مشتری راضی از برند، به آن برند خاص تعریف کرده اند که از هوس او ناشی می شود. هدف پژوهش های اولیه در مورد عشق به برند تعریف و مفهوم سازی آن و [...]
پرسشنامه ادراک از برند لوکس – هانگ (۲۰۱۱)

پرسشنامه ادراک از برند لوکس – هانگ (۲۰۱۱)

به منظور سنجش و ارزیابی ادراک مشتریان از برند لوکس می‌توان از پرسشنامه‌ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 7 گویه می‌باشد که از منبع معتبر هانگ (2011) استخراج شده‌اند و روایی و [...]
پرسشنامه اجتناب از برند

پرسشنامه اجتناب از برند

به منظور سنجش اجتناب از برند می توان از پرسشنامه پنج سوالی پژوهش های رومانی و همکاران (2012) و تامسون و همکاران (2012) استفاده کرد. مقیاس تمامی گویه‌های پرسشنامه، لیکرت پنج‌گزینه‌ای از 1.کاملاً [...]
پرسشنامه انتقام از برند

پرسشنامه انتقام از برند

به منظور سنجش انتقام از برند می توان از پرسشنامه پنج سوالی پژوهش های رومانی و همکاران (2012) و تامسون و همکاران (2012) استفاده کرد. مقیاس تمامی گویه‌های پرسشنامه، لیکرت پنج‌گزینه‌ای از 1.کاملاً [...]
پرسشنامه پاسخ احساسی به برند

پرسشنامه پاسخ احساسی به برند

پژوهش هاي پيشين حاکي از آن است که احساسات نقش مهمي در پاسخ مشتريان بازي مي کند و جايگاه مهمي در ادبيات رفتار مصرف کننده دارد. باگزي در مدلي بيان مي کند که پاسخ هاي احساسي، ارتباط بين ارزيابي [...]
پرسشنامه موانع برند – وونگ و مریلیس (۲۰۰۸)

پرسشنامه موانع برند – وونگ و مریلیس (۲۰۰۸)

به نگرشها و اعمالی که می توانند به عنوان یک مانع برای توسعه یک برند مطرح باشند، موانع برند گفته می شود. به عنوان مثال در دسترس نبودن منابع مالی و زمانی می توانند موانعی برای توسعه یک برند باشند. [...]
پرسشنامه همخوانی خودانگاره برند

پرسشنامه همخوانی خودانگاره برند

خودانگاره ارزشی است که مشتری برای شخص خود قایل است و رفتارهایی که در فرآیند خرید انجام می دهد برای حفظ یا تشدید آن است. تطابق شخصيت برند به همخواني بين برداشت فرد از خود و تصويري كه از برند دارد [...]