پرسشنامه وجهه برند – بیک و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه وجهه برند – بیک و همکاران (۲۰۱۰)

به منظور سنجش و ارزیابی اعتبار وجهه برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 2 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بیک و همکاران (2010) استخراج شده‌اند. روایی و [...]
پرسشنامه هویت برند – ژو و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه هویت برند – ژو و همکاران (۲۰۱۲)

به اعتقاد آکر (2002) هویت برند، مجموعه ای منحصربفرد از تداعی های برند است که استراتژیست های برند خواهان ایجاد آن هستند. در واقع، اساس و جوهره برندسازی آن است که شرکت ها باید تلاش کنند که برندهایی [...]
پرسشنامه تجربه مشتری از برند – زهیر (۲۰۱۲)

پرسشنامه تجربه مشتری از برند – زهیر (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی تجربه مشتری از برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر زهیر (2012) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه شخصیت برند آمبرویز (۲۰۰۵)  – ۲۳ گویه ای

پرسشنامه شخصیت برند آمبرویز (۲۰۰۵) – ۲۳ گویه ای

شخصیت برند، مفهومی در حوزة بازاریابی (ارتباطی) رابطه مند است. در ادبیات شخصیت برند، برند به عنوان یک شخصیت انسانی تلقی می شود و همانند انسان، صفات و ویژگی های شخصیتی برای آن تعریف می شود. درک این [...]