پرسشنامه هوش بازاریابی – بهمن زاده (۱۳۹۲)

پرسشنامه هوش بازاریابی – بهمن زاده (۱۳۹۲)

هوش بازاریابی پیشگیری از شگفتی‌ها و درماندگی کارکنان در مقابل تغییرات محیطی است و به حداقل رساندن در معرض خطر قرارگرفتن شرکت می‌باشد (بوس، 2008). مفهوم هوش بخشی از استراتژی بازاریابی است که به [...]
پرسشنامه بازاریابی گردشگری – سنگابی (۱۳۹۳)

پرسشنامه بازاریابی گردشگری – سنگابی (۱۳۹۳)

بازاریابی گردشگری به کارگیری مفاهیم مناسب بازاریابی در راستای جذب توریسم و گردشگر در یک منطقه را بازاریابی گردشگری می گویند. بازاریابی گردشگری همجنین به فرایندی اطلاق می شود که طی آن برنامه ریزی، [...]
پرسشنامه بازاریابی داخلی – فو (۲۰۱۳)

پرسشنامه بازاریابی داخلی – فو (۲۰۱۳)

بازاریابی داخلی به کارکنان همچون مشتریان داخل سازمانی نگاه می کند و به منظور بازخور هرچه بهتر کیفیت خدمات از سوي مشتریان خارج سازمان، می کوشد تا رضایت و انگیزه کارکنان را در سطح بالایی حفظ نماید [...]