پرسشنامه ادراک از برند لوکس – هانگ (۲۰۱۱)

پرسشنامه ادراک از برند لوکس – هانگ (۲۰۱۱)

به منظور سنجش و ارزیابی ادراک مشتریان از برند لوکس می‌توان از پرسشنامه‌ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 7 گویه می‌باشد که از منبع معتبر هانگ (2011) استخراج شده‌اند و روایی و [...]
پرسشنامه لذت درک شده

پرسشنامه لذت درک شده

لذت ادراک شده به این موضوع اشاره دارد که تا چه حد فعالیت استفاده از فن‌آوری از نظر خود فرد لذت بخش تصور می‌شود، جدا از هرگونه عواقب عملکردی که ممکن است بتوان برای آن متصور شد و صرف نظر از ارزش [...]
پرسشنامه مهارت خرید کیم و لابرو (۲۰۱۱)

پرسشنامه مهارت خرید کیم و لابرو (۲۰۱۱)

پرسشنامه مهارت خرید میزان اطمینانی است که یک مصرف کننده نسبت به توانایی اش برای برقراری ارتباط با فروشندگان و گرفتن تصمیم برای خریدی خوب، بیان می کند را می سنجد. این مقیاس توسط کیم و لابرو (2011) [...]
پرسشنامه همخوانی خودانگاره برند

پرسشنامه همخوانی خودانگاره برند

خودانگاره ارزشی است که مشتری برای شخص خود قایل است و رفتارهایی که در فرآیند خرید انجام می دهد برای حفظ یا تشدید آن است. تطابق شخصيت برند به همخواني بين برداشت فرد از خود و تصويري كه از برند دارد [...]
پرسشنامه مدیریت برند داخلی پریز و بندیکسن (۲۰۱۵)

پرسشنامه مدیریت برند داخلی پریز و بندیکسن (۲۰۱۵)

مدیریت برند داخلی، ابزار قدرتمندی برای ایجاد و حفظ برندهای بزرگ است. این منبع مهم، مزیت رقابتی پایداری است که فعّالیت‌های یک سازمان برای اطمینان از انعکاس ارزش برند به مشتریان را شامل می‌شود. [...]