پرسشنامه عدم اطمینان فناورانه – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه عدم اطمینان فناورانه – توکلی (۱۳۹۴)

وقتی راه حل های نوآورانه در بازارهای جدید اتخاذ می شود قابلیت پیش بینی بازار محدود می شود و اطلاعات محدودی قابل دسترسی می باشد (برای برنامه ریزی بازاریابی). این به دلیل درجه بالای عدم اطمینان [...]
پرسشنامه توانمندی فناورانه – لال (۲۰۰۱)

پرسشنامه توانمندی فناورانه – لال (۲۰۰۱)

توانمندی فناورانه را می‏ توان به عنوان کاربرد کارآمد منابع فناورانه در راستای خلق، کاربرد، انتشار، پذیرش و تغییر فناوری‏ های موجود تعریف کرد (کیم، 1997). دو رویکرد اساسی در تعاریف مختلف توانمندی [...]
پرسشنامه سایبرلوفینگ – اسکیو (۲۰۱۲)

پرسشنامه سایبرلوفینگ – اسکیو (۲۰۱۲)

سایبرلوفینگ: عبارت سايبرلوفينگ از دو بخش؛ لوفينگ و سايبر تشكيل شده است. لوفينگ از واژه لوفر نشأت ميگيرد و به شخصي اشاره دارد كه از وقت خود به درستي بهره نبرده و آنرا هدر مي دهد، همچنين واژه سايبر [...]
پرسشنامه آموزش سیار – بهلولی (۱۳۹۸)

پرسشنامه آموزش سیار – بهلولی (۱۳۹۸)

آموزش سیار: از تلفیق یادگیری الکترونیکی و رایانه های دستی سیار، شکل جدیدی از آموزش خلق شد که یادگیری از طریق تلفن همراه نام گذاری شد. تعاریف گوناگونی برای "آموزش سیار" ارائه شده است که برخی از [...]