پرسشنامه تکنوفوبیا – مارتینز و همکاران (۲۰۱۷)

پرسشنامه تکنوفوبیا – مارتینز و همکاران (۲۰۱۷)

تکنو فوبیا: مواجهه با فناوری، به ویژه فناوری های نوین و پیشرفته که آثاری عمیق درزندگی ما دارند، همیشه با هراس همراه بوده است. به این هراس از فناوری، تکنوفوبیا گفته میشود. اگر چه گاه به طور خاص، [...]
پرسشنامه دورکاری سازمانی – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه دورکاری سازمانی – احمدی (۱۳۹۱)

دورکاری: که در انگلیس با اصطلاح Telework و در آمریکا با اصطلاح Telecommute شناخته می شود روشی برای کار کردن به روشی مستقل از محیط جغرافیایی اداره یا شرکت است. با استفاده از ابزارها و تجهیزات [...]
پرسشنامه سواد دیجیتال – سان (۲۰۱۵)

پرسشنامه سواد دیجیتال – سان (۲۰۱۵)

برخی از محققان معتقدند سواد رسانه ای یعنی مجموعه دانش ها و آگاهی هایی که افراد جامعه را به سمت کنترل درونی در زمینه بهره وری از رسانه های جمعی هدایت میکنند. همه افراد به شکلی در رویارویی با [...]
پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه – محمودی (۱۳۹۲)

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه – محمودی (۱۳۹۲)

به منظور سنجش و ارزیابی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 66 گویه و ابعاد ویژگیهای فردی، عوامل [...]