پرسشنامه عوامل موثر بر رشد شغلی – یوسفی (۱۳۹۶)

پرسشنامه عوامل موثر بر رشد شغلی – یوسفی (۱۳۹۶)

ویژگی‌های مشاغل در فعالیت‌های کارمندیابی برنامه‌ریزی نیروی انسانی تأثیر بسزایی دارد. نیازمندهای یک شغل به نیازمندهای متصدی شاغل، مربوط است. تجزیه تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی هر فرد، می‌تواند در [...]
پرسشنامه چرخش شغلی – هو و همکاران ( ۲۰۰۹)

پرسشنامه چرخش شغلی – هو و همکاران ( ۲۰۰۹)

چرخش کارکنان در سازمان یکی از ابزارهاي موثر مدیریت اثربخش بوده و معمولاً به صورتهاي مختلف انجام می­گیرد. ترفیع انتقال، چرخش در مشاغل و جدایی موقت یا دائم از خدمت، چرخش عمده منابع انسانی در سازمان [...]
پرسشنامه برنامه ریزی مسیر شغلی – آدکلا (۲۰۱۱)

پرسشنامه برنامه ریزی مسیر شغلی – آدکلا (۲۰۱۱)

هال و همکاران (1986 به نقل از به نقل از قاسم زاده، 1397) یک مسیر شغلی را به عنوان فرآیند مادام العمری که از سلسله مراتبی از فعالیت ها، نگرش ها و رفتارهای مرتبط تشکیل شده و در طول زندگی کاری فرد [...]
چک لیست برنامه پیشرفت شخصی – سارا کوک (۱۳۹۵)

چک لیست برنامه پیشرفت شخصی – سارا کوک (۱۳۹۵)

از چک لیست زیر برای تعیین نیاز‌های سال آینده خود در حوزه آموزش و توسعه استفاده کنید. این فرم با 16 گویه و 4 معیار (برنامه یادگیری شخصی، قوت‌های اصلی، ضعف‌های اصلی، اهداف آموزشی) از پژوهش معتبر [...]
پرسشنامه لنگرهای شغلی ادگار شاین – ۴۰ گویه ای

پرسشنامه لنگرهای شغلی ادگار شاین – ۴۰ گویه ای

مفهوم لنگرهای شغلی، حلقة پیوند میان سازمان‌ها و افرادی است که برای آنها کار می‌کنند. این حلقة پیوند بر اساس زندگی حرفه‌ای فرد شکل می‌گیرد و نیروی تثبیت­کننده‌ای است که فرد را در مسیر انتخاب­های [...]
پرسشنامه خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی

پرسشنامه خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی

خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی يکی از نگرشهای کاری مثبت است که اخیراً توجهات زيادی را به خود اختصاص داده است. افرادی که نسبت به مسیر پیشرفت شغلی خود خوشبین ترند، آينده شغلی خود را روشن دانسته و [...]
پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

به منظور بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 41 گویه و ابعاد ویژگی های دوره های آموزشی ضمن خدمت و اثربخشی دوره های آموزش ضمن [...]
پرسشنامه بررسی استراتژی های مسیر شغلی بالقوه

پرسشنامه بررسی استراتژی های مسیر شغلی بالقوه

به منظور بررسی استراتژی های مسیر شغلی بالقوه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه می‌باشد که از منبع معتبر آکرویس و همکاران (2007) استخراج شده‌اند.