پرسشنامه نشاط سازمانی – حیدری (۱۳۹۶)

پرسشنامه نشاط سازمانی – حیدری (۱۳۹۶)

نشاط یک موضوع چند وجهی است و در تعریف کلی به معنای سلامت جسمی و روحی است. در واقع نشاط به معنای وجود یک محیط با کیفیت و بهداشتی است که رفاه و تندرستی کارکنان را در پی دارد (بپاتیست، 2009). پلستر [...]
پرسشنامه عملکرد عملیاتی سازمان (ویژه شرکت های دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۰) اسلام پرست (۱۳۹۲)

پرسشنامه عملکرد عملیاتی سازمان (ویژه شرکت های دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۰) اسلام پرست (۱۳۹۲)

در طول چند سال گذشته، مطالعات، اهمیت عملکرد عملیاتی گواهینامه‌ی ایزو 9000 را نشان داده‌اند. از آنجا که ایزو 9000 یک سیستم کیفیت مستند شده است، مستندات خوب می‌توانند دستورالعمل‌های موثرتر کار را [...]
پرسشنامه چابک سازمانی شریفی و ژانگ (۱۹۹۹)

پرسشنامه چابک سازمانی شریفی و ژانگ (۱۹۹۹)

به اعتقاد شریفی و ژانگ (1999) چابکی به معنای توانایی هر سازمان برای حسگری، ادراک و پیشبینی تغییرات موجود در محیط کاری است. چنین سازمانی باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص داده و به آنها به عنوان [...]