پرسشنامه عملکرد پایدار – زید و همکاران (۲۰۱۸)

پرسشنامه عملکرد پایدار – زید و همکاران (۲۰۱۸)

عملکرد پایدار: در سازمان، عملکرد نتیجه فعالیت و تلاش فرد در راستای انجام وظایف محوله به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده است. به عبارت دیگر، در سازمان عملکرد عبارت است از: مجموع رفتارهای مرتب با [...]
پرسشنامه سالمند آزاری – رودریگز و کاراسکو (۲۰۱۳)

پرسشنامه سالمند آزاری – رودریگز و کاراسکو (۲۰۱۳)

افزایش جمعیت سالمندان به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر، مشکلات و نیازهای ویژه‌ای را به‌دنبال دارند (رشیدی و همکاران، 1399). از تبعات افزایش تعداد سالمندان، تأثیرات منفی روانی - جسمی بر خانواده [...]
بررسی عملکرد سیستم مدیریت روابط با مشتریان الکترونیکی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

بررسی عملکرد سیستم مدیریت روابط با مشتریان الکترونیکی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

کاتلر مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری را بخشی از مفهوم کسب و کار الکترونیکی می داند که استفاده از ابزارها و سکوهای الکترونیکی را برای هدایت امور شرکت ها و سازمانها تشریح می کند و موسسات را قادر [...]
پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

به منظور ارزیابی بازارهای بین المللی برای تصمیم گیری درباره صادرات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 59 گویه و دارای ابعاد سیاست (ثبات، روابط دیپلماتیک، [...]