پرسشنامه رهبری معنوی – ضیائی و همکاران (۱۳۸۷)

پرسشنامه رهبری معنوی – ضیائی و همکاران (۱۳۸۷)

تئوری رهبری معنوی بر اساس مدل انگیزش درونی توسعه یافته است که از چشم انداز‌، ایمان به هدف و ماموریت سازمان‌، علاقه به نوع دوستی و بقای معنویت ترکیب یافته است. هدف رهبری معنوی توجه به نیازهای [...]
پرسشنامۀ بهره وری نیروی انسانی شهسواری (۱۳۹۱)

پرسشنامۀ بهره وری نیروی انسانی شهسواری (۱۳۹۱)

به منظور بررسی بهره وری نیروی انسانی می توان از پرسشنامه طراحی شده توسط شهسواری (1391) استفاده کرد، این پرسشنامه دارای 26 سؤال است و هدف آن ارزیابی میزان بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان از ابعاد [...]
پرسشنامه رایگان ویژگی های شغل هاکمن و اولدهام

پرسشنامه رایگان ویژگی های شغل هاکمن و اولدهام

کارکنان در کنار شغل خود در جهت تحقق اهداف سازمان گام بر می دارند، از همین روی آنان دنبال مشاغلی هستند که آنها را با چالش روبرو ساز و مسولیت و اختیارات لازم را به آنان واگذار کند. بنابراین توجه به [...]
انگیزش شغل هاکمن و اولدهام

انگیزش شغل هاکمن و اولدهام

هر شغل داراي صفت ها و ویژگی هایی است که وظایف کارکنان را تحت تاثیر خود قرار می دهد و باعث می شود که افراد در آن شغل احساس رضایت یا عدم رضایت کنند. خصوصیاتی مثل میزان مسئولیت، تنوع وظایف، مرتبه و [...]