پرسشنامه فرهنگ برند – هانکینسون (۲۰۱۲)

پرسشنامه فرهنگ برند – هانکینسون (۲۰۱۲)

فرهنگ برند سیستمی از ارزشهایی است که برند را احاطه کرده است، درست مثل فرهنگ فردی سازمان یا کشور. به منظور سنجش فرهنگ برند می توان از پرسشنامه فرهنگ برند هانکینسون (2012) استفاده کرد. این پرسشنامه [...]
پرسشنامه ارزیابی عملکرد برند

پرسشنامه ارزیابی عملکرد برند

بعد استراتژيك عملكرد شركت ها به وسيله عملكرد برند مورد بررسي قرار مي گيرد. عملكرد برند ، موفقيت برند در بازار را نشان مي دهد. به منظور بررسی عملکرد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده [...]
ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند

در عصر گسترش و تسريع روند جهاني شدن، رقابت‌پذيري يک موضوع بسيار مهم در بين سياستگذاران سطوح مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخش‌هاي مختلف دنياست، در همين راستا بسياري از سازمان‌ها، استراتژي‌هاي [...]