پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر – اسکات (۱۹۸۱)

پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر – اسکات (۱۹۸۱)

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد کارکنان به مدیر می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از منبع معتبر اسکات (1981) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران

پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران

فضيلت در سازمانها به معني ايجاد، ترويج، حمايت و پرورش رفتارها، عادتها، اعمال و تمايلات رفيع و متعالي از قبيل انسانيت، صداقت، بخشش، اعتماد و وفاداري در سطح فردي و جمعي در يك سازمان است، بنابراين [...]
پرسشنامه اعتماد سازمانی در حوزه اعتماد بین فردی

پرسشنامه اعتماد سازمانی در حوزه اعتماد بین فردی

مفهوم اعتماد براي سازمان‌ها از بعد نظري و عملي داراي اهميت است. اعتماد را مي‌توان هم از ديدگاه درون سازماني و هم محيط بيروني سازمان مورد مطالعه قرار داد. نظريه‌پردازان سازماني تعاريف متعددي از [...]