پرسشنامه ‌ثبت روزانه شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی (DRSP) – اندیکات و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه ‌ثبت روزانه شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی (DRSP) – اندیکات و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه ثبت روزانه شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی توسط اندیکات و همکاران (1996) و با هدف کمک به متخصصان بالینی جهت ارزیابی مالکهای چهارمین چاپ راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا برای [...]
پرسشنامه رضایت از روابط جنسی – شائو و راج (۲۰۱۶)

پرسشنامه رضایت از روابط جنسی – شائو و راج (۲۰۱۶)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت افراد از روابط جنسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و دو بعد رضایت از روابط جنسی و نارضایتی از روابط جنسی می‌باشد که [...]
پرسشنامه میلواکی برای انواع کندن پوست (MIDAS)

پرسشنامه میلواکی برای انواع کندن پوست (MIDAS)

اختلال کندن پوست در DSM5 در طبقه تشخیصی وسواس فکری - عملی و اختلالات مرتبط معرفی شده است. این اختلال با رفتار خود تخریبی پوست (کندن، خراشیدن و ...) ناتوانی برای کنترل رفتار و ناراحتی قابل توجه [...]
مقیاس کندن مو بیمارستان عمومی ماساچوست (NGH- HPS)

مقیاس کندن مو بیمارستان عمومی ماساچوست (NGH- HPS)

نام این بیماری از ریشه یونانی Thrix به معنای مو، Tillein به معنای کندن و Mania به معنای جنون گرفته شده است. واژه تریکوتیلومانیا از واژهی لاتین و یونانی" تریک" به معنای مو، "تیلو" به معنای کندن و [...]
مقیاس شدت ناخن جویدن – مالون و مسلر (۱۹۵۲)

مقیاس شدت ناخن جویدن – مالون و مسلر (۱۹۵۲)

ناخن جویدن به مفهوم قرار دادن انگشتان داخل دهان و تماس بین دندان و ناخن با یکدیگر است و بیشتر افراد معمولاً از دندانها به جای ناخنگیر استفاده میکنند. ناخن جویدن به عنوان رفتار متمرکز بر بدن شامل [...]