پرسشنامه هویت برند – ژو و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه هویت برند – ژو و همکاران (۲۰۱۲)

به اعتقاد آکر (2002) هویت برند، مجموعه ای منحصربفرد از تداعی های برند است که استراتژیست های برند خواهان ایجاد آن هستند. در واقع، اساس و جوهره برندسازی آن است که شرکت ها باید تلاش کنند که برندهایی [...]
پرسشنامه رضایت مصرف کننده – تام (۲۰۰۴)

پرسشنامه رضایت مصرف کننده – تام (۲۰۰۴)

رضايت حالتي دروني است كه در اثر ارضاي نيازهاي مشتريان از محصولات حاصل مي گردد. به طور كلي، رضايت مشتري يك فرايند ارزيابي قضاوتي است كه مشتري عموماً از خريدهاي اخيرش دارد. در جاي ديگر نيز، رضايت [...]
پرسشنامه قصد خرید – کومار و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه قصد خرید – کومار و همکاران (۲۰۰۹)

به منظور سنجش و ارزیابی قصد خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 2 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کومار و همکاران (2009) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه عملکرد زیست محیطی – کو و چن (۲۰۱۲)

پرسشنامه عملکرد زیست محیطی – کو و چن (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد زیست محیطی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کو و چن (2012) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]