پرسشنامه ارزش ویژه برند – کلر (۲۰۱۳)

پرسشنامه ارزش ویژه برند – کلر (۲۰۱۳)

ارزش ویژه برند: مصرف کننده، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزش افزوده ای درک می کند که ار اضافه شدن برند به محصول یا خدمتی خاص ایجاد می گردد (آکر و بیل، 2013). ارزش ویژه برند مشتری محور زمانی رخ می [...]
پرسشنامه تصویر برند – رحیم نیا و فاطمی (۱۳۹۱)

پرسشنامه تصویر برند – رحیم نیا و فاطمی (۱۳۹۱)

تصویر برند: انجمن بازاریابی آمریکا تصویر برند را چنین تعریف می کند: "ادراک از یک برند در اذهان افراد. تصویر برند یک بازتاب آینه مانند (اگرچه شاید نادرست) از شخصیت برند یا وجود محصول است. این آن [...]
پرسشنامه تصویر برند – وو (۲۰۱۵)

پرسشنامه تصویر برند – وو (۲۰۱۵)

برند عبارت است از یک نام، عبارت، اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه میکنند و بدین وسیله آنها را از [...]
پرسشنامه تصویر برند – مونتانر و پینا (۲۰۰۸)

پرسشنامه تصویر برند – مونتانر و پینا (۲۰۰۸)

برند عبارت است از یک نام، عبارت، اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از [...]
پرسشنامه تصویر برند – باین و موتینهو (۲۰۱۱)

پرسشنامه تصویر برند – باین و موتینهو (۲۰۱۱)

تصویر برند: تصویر برند همان ادراک های احساسی و دقیق مشتریان از برند خاص است. آنها معتقدند که تصویر ذهنی برند یکی از منابع مهم ارزش ویژه برند است. کلر (1998) چهار منبع شناسایی شده برای ارزش برند [...]
پرسشنامه تصویر برند – بیک و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه تصویر برند – بیک و همکاران (۲۰۱۰)

تصویر برند: تصویر برند همان ادراک های احساسی و دقیق مشتریان از برند خاص است. آنها معتقدند که تصویر ذهنی برند یکی از منابع مهم ارزش ویژه برند است. کلر ( 1998) چهار منبع شناسایی شده برای ارزش برند [...]
پرسشنامه تصویر برند – واهی و پاسوان (۲۰۰۶)

پرسشنامه تصویر برند – واهی و پاسوان (۲۰۰۶)

تصویر برند: به عنوان معانی که مصرف کنندگان به محصولات برند فروشگاهی می‌افزایند، تعریف می شود که منجر به ادراکات در مورد برند فروشگاهی می‌شود (واهی و پاسوان، 2006). آکر تصویر برند برچسب خصوصی را [...]
پرسشنامه تصویر برند سبز – چن ۲۰۱۰

پرسشنامه تصویر برند سبز – چن ۲۰۱۰

کرتو و برودي (2007) تصوير برند را به عنوان ديدگاه هاي ذهني مشتري تعريف نموده اند که ترسيم کننده يک برند خاص مرتبط با محصولات توليد شده يک شرکت مي باشد. چن (2010) تصوير برند سبز را به عنوان يک طيف [...]
پرسشنامه تصویر برند – لو و لامب ۲۰۰۰

پرسشنامه تصویر برند – لو و لامب ۲۰۰۰

كلر در سال 1993 تصویر برند را این طور تعریف می كند: ادراكی است درباره برند كه توسط تداعی معانی برند در ذهن مشتری شکل می گیرد. ادراک تصویر برند، كه با توجه به تداعی برند و نگرش مشتری شکل می گیرد [...]