پرسشنامه ارزش مشتری – هو و یانگ (۲۰۱۲)

پرسشنامه ارزش مشتری – هو و یانگ (۲۰۱۲)

به منظور سنجش ارزش مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر هو و یانگ ( 2012) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در [...]
پرسشنامه ارزش مشتری – ناسوشن و ماواندو (۲۰۰۸)

پرسشنامه ارزش مشتری – ناسوشن و ماواندو (۲۰۰۸)

ارزش از ديد مشتري به تبادل پيامدهاي مثبت (سود) یا ستاده هاي مطلوب و پيامدهاي منفي (خسارت) يا هزينه ها بر مي گردد. زیتمال چهار معنای متفاوت ارزش را به شرح زیر مشخص می‌کند: قیمت پایین، هر چیزی که [...]
پرسشنامه ارزش چرخه عمر مشتری – وو و لی (۲۰۱۱)

پرسشنامه ارزش چرخه عمر مشتری – وو و لی (۲۰۱۱)

گاپتا و لهمن (2003) ارزش چرخه عمر مشتری را سود یا زیان خالص بنگاه اقتصادی از یک مشتری در طول حیات مبادلاتی آن مشتری با سازمان تعریف کرده اند. ارزش چرخه عمر مشتری ، از اصول اساسي مديريت ارتباط با [...]
پرسشنامه ریسک ادراکی مشتری – سان (۲۰۱۴)

پرسشنامه ریسک ادراکی مشتری – سان (۲۰۱۴)

پرسشنامه ریسک ادراکی مشتری با 8 سؤال توسط سان (۲۰۱۴) ساخته شده است. کسی که موارد فوق را وارد فرایند خرید خود کند؛ متحمل ریسک ادراکی بیشتری میشود. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال [...]
پرسشنامه قصد خرید مشتریان

پرسشنامه قصد خرید مشتریان

گرايش متخصصان بازاريابي به مقوله قصد خريد از ارتباط آن با رفتار خريد ناشي ميشود. فيشبين و آجزن (1975) ادعا كردند كه بهترين پيش بيني در مورد رفتار فردي، يك ارزيابي از قصد فرد براي انجام يك رفتار [...]