آزمون پذیرش اجتماعی کروان و مارلو

آزمون پذیرش اجتماعی کروان و مارلو

گروهی از انسانها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت می کنند. اگر از آنها در مورد موضوعی سوال شود با صداقت به سوالات پاسخ می دهند، در عقاید خود ثابت قدم هستند و تحت هر شرایظی پاسخ یکسان به سوالات می دهند حتی اگر پاسخهای آنها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد. گروهی دیگر طوری حرف می زنند که مورد تایید دیگران قرار بگیرند. اگر از آنها در مورد موضوعی سوال شود طوری پاسخ می دهند که فکر می کنند دیگران دوست دارند آن طور پاسخ داده شود. حرف زدن و رفتار کردن مطابق انتظارات دیگران را پذیرش اجتماعی می نامند.
یکی از تستهای معروف برای سنجش پذیرش اجتماعی پرسشنامه حاضر هست که توسط “کروان” و “مارلو” ساخته شده است. شما می توانید در ادامه این پرسشنامه را به صورت رایگان مشاهده یا دریافت کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان