پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی مشتمل بر ۱۵ سوال می باشد. کسب نمره بالاتر از میانگین در این پرسشنامه نشان دهنده درگیری مثبت والدین در امور تحصیلی فرزندانشان است و کسب نمره پایین تر از میانگین نشان دهنده عدم توجه و درگیری والدین در امور تحصیلی فرزندانشان می باشد. شما می توانید این پرسشنامه را به رایگان در اینجا مشاهده و یا دریافت کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان