سیاهۀ تأثیرات وقایع بر زندگی

سیاهۀ تأثیرات وقایع بر زندگی

سیاهۀ تأثیرات وقایع بر زندگی توسط ماتئوس طرح ریزی شده است. این سیاهه معلوم می کند که دقیقاً کدامیک از ابعاد زندگیِ درمانجو، بیشتر تحت تأثیرمشکلات وی واقع شده است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان