مقیاس اعتیاد به اینترنت

مقیاس اعتیاد به اینترنت

اصطلاح اعتیاد بر رفتار ناشی از عادت دلالت می کند، عادتی که کنترل آن دشوار است و انجمن روان پزشکی آمریکا معمولا آن را برای سوء مصرف مواد، از جمله الکل، سیگار، هروئین و کوکائین اختصاص داده است. با این همه، اصطلاح اعتیاد اغلب، با کمی چشم پوشی، برای اشاره به هر نوع رفتار خود – تخریبی که شامل دل لک زدنها و تمنا کردن ها باشد، به کار می رود. به منظور سنجش اعتیاد به اینترنت می توان از پرسشنامه ای که دارای ۲۴ پرسش می باشد استفاده کرد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان