مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب

مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب

مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب را مدسن (۲۰۱۰) برای سنجش عوامل حفاظتی فردی، اجتماعی و خانوادگی مرتبط با تاب‌آوری کودکان و نوجوانان آزاردیده ساخته است. این مقیاس، عزت نفس، خودتنظیمی، قدرت خوش‌بینی، حل مسئله، ساختار اعتقادی، حمایت/سلامت خانواده، روابط حمایتی با همسالان، عملکرد تحصیلی حمایت شده، مشارکت فعال در جامعه و حمایت/امنیت در محله را می‌سنجد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان