پرسشنامه ابراز وجود

پرسشنامه ابراز وجود

پرسشنامه ابراز وجود در سال توسط دانگل یولی، ارنستتی هالبرگ، آلن جی سلمون، و ریچارد اف هاس، تدوین شده است. این پرسشنامه ۳۳ موقعیت میان فردی را توصیف می‌کند و آن چه را که معمولاً پاسخ دهنده، در هر موقعیت انجام می‌دهد با ۳ گزینه معین می‌سازد. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان