پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)

به منظور بررسی ارتباط با مدرسه در میان دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه مشتمل بر ۲۱ گویه می باشد. این پرسشنامه دارای ۴ بعد وابستگی به مدرسه، التزام به مدرسه، تعهد به مدرسه و روابط با همسالان می‌باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان