پرسشنامه ارزش ویژه برند – آکر (۱۹۹۱) – ۳۰ گویه ای

پرسشنامه ارزش ویژه برند – آکر (۱۹۹۱) – ۳۰ گویه ای

برند عبارت است از یک نام، عبارت، اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز مینمایند. ارزش ویژه برند عبارت است از ارزش قابل توجه موجود در یک برند شناخته شده به طوری که مصرف-کنندگان حاضرند برای آن کالا مبلغ بیشتری نسبت به کالایی با همان سطح کیفیت اما برند متفاوت بپردازند .

به منظور سنجش ارزش ویژه برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و مؤلفه های وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی برند، تداعی و همخوانی برند، تمایل به قبول گسترش برند می‌باشد که از پژوهش معتبر آکر (۱۹۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.