پرسشنامه ارزیابی تبلیغات شفاهی

پرسشنامه ارزیابی تبلیغات شفاهی

تبلیغات شفاهی یک رفتار اجتماعی است که امروزه آن را به عنوان یک استاندارد جدید در بازاریابی مدرن تعریف نموده اند. ایده اصلی نهفته در تبلیغات شفاهی آن است که اطلاعات مربوط به محصولات، خدمات، فروشگاه ها، شرکت ها و … می تواند از مشتری به مشتری دیگر انتقال پیدا کند. تبلیغات شفاهی یک ارتباط غیررسمی فرد به فرد، بین یک فرستنده غیرتجاری و یک گیرنده، در رابطه با یک سازمان، محصول یا خدمت است. در واقع، تبلیغات شفاهی نوعی از ارتباطات غیررسمی در میان مشتریان است که در آن اطلاعات مربوط به مالکیت، استفاده یا ویژگی های کالای خاص و خدمات و یا فروشندگان آنها به دیگر مصرف کنندگان انتقال می یابد. بنابراین، بازاریابی از طریق تبلیغات شفاهی یعنی انتقال و انتشار اطلاعات درباره یک برند یا یک شرکت در میان افراد بدون استفاده از رسانه های سنتی و مرسوم. تبلیغات شفاهی به دو دسته کلی تقسیم می شود: تبلیغات شفاهی مثبت و تبلیغات شفاهی منفی. به طور طبیعی بازاریابان به ترغیب و ترویج تبلیغات شفاهی مثبت علاقه مند هستند. تبلیغات شفاهی مثبت یک رسانه و یک ابزار ارزشمند جهت ترفیع و ترویج محصولات و خدمات یک شرکت می باشد که بر اقدامات مصرف کنندگان تاثیر می گذارد و مردم به وسیله عقاید دیگران تحت تاثیر قرار می گیرند. تبلیغات شفاهی زمانی بیشترین تاثیر را دارد که از دل تماسها و ارتباطات اجتماعی نشات گرفته باشد زیرا در این حالت قابلیت اطمینان آن بیشتر است. اگر چه این شیوه ارتباطی یعنی تبلیغات شفاهی تحت کنترل رسمی سازمان ها نمی باشد اما تاثیر آن به قدری است که ایجاد و توسعه آن یک ابزار قدرتمند بازاریابی به شمار می رود.

تبلیغات شفاهی روشی است که مشتریان از طریق آن به تبادل و انتشار اطلاعات در مورد خدمات و محصولات در کل بازار می پردازند. تبلیغات شفاهی به عنوان پیامی در مورد یک سازمان، اعتبار و قابلیت اعتماد به آن، نحوه انجام فعالیت و خدماتش که از شخصی به اشخاص دیگر منتقل می شود، توصیف شده است.

به منظور بررسی تبلیغات شفاهی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ گویه می‌باشد که از پژوهش‌ های گرملر و وینر (۲۰۰۰)، ماژم و نتمیر (۲۰۰۲)، کارول و آهوویا (۲۰۰۶)، جونز و همکاران (۲۰۰۷)، اسماعیل و اسپینلی (۲۰۱۲)، راناویرا (۲۰۱۳) و سو و همکاران (۲۰۱۴) استخراج و اقتباس شده اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.