پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش‌آموزان

پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش‌آموزان

به منظور بررسی انگیزش ریاضی دانش‌آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه و ابعاد علاقه به ریاضی، عزت نفس ریاضی و انگیزش درونی می‌باشد که از منبع یونگ‌ام و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان