پرسشنامه جو سازمانی پلاس دلتا

پرسشنامه جو سازمانی پلاس دلتا

مقیاس جو سازمانی پلاس دلتا دارای ۴۰ گویه و شامل ۸ زیر مقیاس می‌باشد که عبارت‌اند از: طراحی سازمانی، ویژگی‌های شخصیتی شغل، روابط میان همکاران، فرهنگ محیط کار، مدیریت ارشد، سرپرستی مستقیم، فرایندهای کاری و ارتباطات.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان