پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث

پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث

وودورث یکی از محققانی است که در مورد شخصیت و خصوصیات اخلاقی و درجه بندی افراد از نظر استعدادها مطالعات زیادی انجام داده است. ازجمله کارهای او پرسشنامه ای است که برای سنین دوازده تا شانزده سالگی تنظیم کرده است، البته با احتیاط می توان این تست را روی کودکان ۱۰ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۱۸ ساله نیز اجرا کرد. این آزمون هشت خصوصیات مختلف به شرح زیر را ارزیابی می کند.
۱٫ هیجان پذیری: فرد به محرکات عکس العمل شدید نشان می دهد.
۲٫ حالت سایکاستنی و وسواس: فرد در تصمیم گیریها مردد و سست است و ترس دارد.
۳٫ گوشه گیری: فرد از جامعه و اطرافیان دوری می گزیند و تنهایی را ترجیح می دهد.
۴٫ حالت پارانوئیدی: سوء ظن و بدبینی داشتن و احساس آزار و اذیت از طرف دیگران.
۵٫ افسردگی: بریدن از اطرافیان و احساس بیماریهای شدید و گاهی گریه کردن و شرح افسردگی
۶٫ پرخاشگری: فرد کنترل ندارد و در مقابل حالت های هیجانی مقاومت نمی کند.
۷٫ بی قراری: فرد در یک مکان مشخصی نمی تواند بماند و دائماً دلشوره دارد.
۸٫ تمایلات ضد اجتماعی: مخالفت و ستیز با قوانین ومقررات اجتماعی و عدم قبول آنها. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان