پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی

پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی

عابدی (۱۳۷۲) پرسشنامه خلاقیت شناختی را با اقتباس از آزمون های مطرح خلاقیت، نظیر آزمون تورنس برای سنجش تفکر خلاق پرسشنامه ۶۰ گویه ای در چهار بعد سیالی، انعطاف پذیری، اصالت و بسط تهیه کرد. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان